FÖR ATT RÄDDA VÄRLDEN MÅSTE VI FÖRST RÄDDA OSS SJÄLVA

Världsfred uppstår bara när tillräckligt många har förverkligat fred inom sig.
Det annalkande kriget som verkar oundvikligt är resultatet av det tillstånd av medvetenhet som representeras av majoriteten av människorna. Det kan inte vara annorlunda. Att detta nu håller på att hända bevisar att inte tillräckligt många har förverkligat fred inom sig.

Mänskligheten behärskas av sina bilder och det värsta är: Dessa bilder i sig förhindrar förverkligandet av dem! Alla slåss för att nå mål och det fungerar inte.
Det existerar ingen riktig Fred, Kärlek eller Harmoni! Dessa är vackra begrepp och folk försöker att leva dem på något sätt, men deras personliga erfarenheter av vardagen är något helt annat. Vi längtar alla efter kärlek och fred och vi klänger oss fast vid begrepp om det, utan att kunna föra dem ner till vårt dagliga liv. Vi har hoppet att en dag i framtiden kunna fullfölja våra drömmar och intill den dagen slåss vi för att överleva.

Snart kommer denna dröm och hoppet om vår längtans uppfyllelse att kollapsa när krig sprids över länderna . . Är vi hjälplösa offer p.g.a. "galna politikers" beslut? Det verkar vara så, men det är inte sant! Vårt ansvar för situationen i världen och vad vi kan göra för att ha en sann påverkan ligger i vårt individuella ansvar för att förverkliga fred inom oss själva!

Att rikta och se felet hos en institution utanför sig själv eller en fiende kommer att ha noll påverkan till att förändra situationen. Ingen är ett kraftlöst offer! Vi KAN förändra något: Oss själva, och ingen kan förhindra detta! Men var börjar vi? Det är klart att deltagande in massdemonstrationer och att tända ljus i fönstret inte förändrar något. Det kan ge känslan av att ha gjort något men i verkligheten förändras inget.

Men vi kan vi då göra? Du kan säga: "Vi vill bara leva i fred, uträtta vårt dagliga arbete för att tjäna vårt levebröd. Vi röstar på den mest övertygande politikern, men mer kan vi inte göra". Det är nu tydligt att detta inte är tillräckligt! Vad vi kan göra är att aktivt ta ett steg fram till att förverkliga fred inom oss själva! Hur? Genom att ifrågasätta oss själva. Ifrågasätta vår position och vår motivation, vår attityd och våra mål. Också att ifrågasätta vad än som presenteras från vilket system det vara må som manipulerar oss för att uppnå sina mål eller för att bibehålla sin etablerade makt och utvidga den. För dem är alla medel till försvar rättfärdiga och det är omöjligt att lita på något som kommer från någon som känner sig hotad. Det är giltigt på alla nivåer, från den enskilde individen som du och jag upp till de högsta nivåerna av nationell makt.

Finns det något tvivel om att denna värld regeras av människor som innehar en strikt materialistisk världssyn? Detta tillstånd är den innevarande situationen för mänskligheten, fortfarande identifierad med materialistiska mål. Världsfred uppstår bara när tillräckligt många individer har förverkligat fred inom sig själva. Resultatet av den materialistiska världssynen är förutsägbar, den enda önskan är att växa sig starkare för att etablera mer säkerhet och makt till sig själv, utifrån detta kommer önskan att eliminera allt som verkar vara emot det.

Det är inga tvivel om att nästan alla idealistiska bilder och begrepp i detta samhälle, tjänar till att förhöja den materialistiska attityden. Traditionell religion ger ytterligare en säkerhet men förändrar inte de underliggande materialistiska
beteendena. Bilder av Kärlek och Fred tjänar till att ge näring åt ens längtan men har inte influens till att påverka det materialistiska målet. Spirituella bilder tjänar till att manipulera folk att hålla sig tysta och beroende.  Till exempel: Gud är en bild som tar hand om oss, tillåter oss att tro allting är OK precis som det är. Denna attityd håller oss beroende genom att erbjuda oss säkerhet så att vi inte behöver ifrågasätta var egen position...

Vi behöver ifrågasätta vår position och bli medvetna om att vi är beroende. Vi har bilden av "frihet" skriven på våra fanor, men vi är inte fria. Vi har bilden av kärlek, men denna är villkorligt beroende på uppfyllandet av våra personliga behov, vilket i de flesta fall är det viktigaste! Vi har en bild av harmoni, men vi är förvirrade och osäkra när vår materialistiska bas hotas eller vår personliga ram av emotionell egendom är reducerad. Vår självkännedom är på en enkel nivå och våra liv är full av rädsla och behov av självbekräftelse.

Vi letar konstant efter mer säkerhet och uppfyllelse genom att sträva efter mer egendom på alla nivåer. Låt oss vara ärliga: Det fungerar inte. För det första därför att alla gör detsamma och intressena kolliderar mot varandra. Den ena försöker äta den andre och strid är oundviklig. "Den som inte är med oss, är emot oss!" Vi kan inte stoppa denna destruktiva attityd i stor skala om vi inte stoppar det med början hos oss själva!

Att få fred i sitt eget liv kan bara hända i vårt dagliga liv just nu. Detta händer inte omedelbart som vi vill ha det. Detta är en lång process och det är mycket engagemang och personligt arbete förbundet med det. Vi behöver ifrågasätta oss själva och vi behöver observera våra reaktioner när våra personliga intressen verkar vara hotade. Detta är stunden att observera och sedan kanske vi kan förstå och agera, genom att släppa vår attityd och ge utrymme för den andra. Detta är nyckeln! Förstå att personen framför oss vill exakt detsamma som vi: Först, bekräftelse av den egna positionen genom att få uppmärksamhet och därefter, förstärka den egna egendomen vilket inkluderar personlig uppfattning, personliga övertygelser och personliga bilder.  Genom att få detta, blir den egna självuppfattningen förstärkt och det uppstår välmående. Om inte kommer det att bli frustration och besvikelser, och som ytterligare reaktioner vrede och aggression och till sist som ett resultat våld och destruktivitet - i stor skala KRIG. Kan du se att för att undvika detta måste man starta med sig själv genom att bryta sig ur denna onda cirkel? Personligen, inom din familj, din grupp, ditt företag, med vad som än dyker upp: Nu! Du personligen måste ta beslut för att ta det första steget. Genom detta går du in i en process, som kommer att medföra oro och osäkerhet i början, men du kommer att finna lugn och en ny rymd inom dig själv....

*BeiYin*


For detaljer og ‘Spørsmål & Svar’ gå til http://falconblanco.com/peace/
Kopier og lim denne beskjeden og send den til dine venner over hele planeten!

Det gjøres ikke krav på noen copyright.
This page: English | Spanish | German  |  Norwegian | French | Italian | Swedish | Arabe | Japonese | Chinese | Korean |  | Russian | Turkish | 
FalconBlanco English index page  |  Index Peace articles  |