Nøkkelen til verdensfred ligger i dine egne hendero

Verdensfred vil kun forekomme når nok individer har realisert fred i sitt indre. Krigen som henger over oss og som ser ustoppelig ut er resultatet av et stadie av bevissthet som representerer majoriteten av menneskeheten. Det kan ikke vśre anderledes. For det at dette skjer er bevis nok på at nok mennesker ikke har realisert indre fred. 

Menneskeheten er besatt av bildene sine og det som er verst: Disse bildene i seg selv forhindrer realiseringen av dem! Hver og en kjemper for å nå mål og det fungerer ikke!

Det eksisterer ingen ekte Fred, Kjśrlighet og Harmoni! Dette er vakre konsepter og folk prøver å leve etter dem, men deres personlige daglige opplevde virkelighet er totalt anderledes. Vi lengter alle etter kjśrlighet og fred og vi klynger oss til konsepter om det, uten mulighet til å bringe dem inn i vårt daglige liv. Vi har håpet om en dag i framtiden å realisere drømene våre og inntil da kjemper vi for å overleve.

Snart vil denne drømmen og håpet om å tilfredstille vår lengsel kollapse, når krig brer seg utover landene… Er vi hjelpeløse ofre på grunn av beslutningene til ‘gale politikere’? Det kunne vśrt sannheten, men er det ikke! Vårt ansvar for verdenssituasjonen og hva vi kan gjøre for å ha en virkelig innflytelse, hviler på vårt individuelle ansvar til å realisere indre fred! Å peke på og legge skylden på en utenforliggende institusjon eller fiende vil ha null effekt på å endre situasjonen.
Ingen er et hjelpeløst offer! Vi KAN endre noe:  Oss selv, og ingen kan forhindre dette!
Men hvor begynner vi? Det er åpenbart at deltakelse i massedemonstrasjoner eller tenning av lys i vinduet ikke endrer noe. Det kan gi en følelse av å ha gjort noe, men i realiteten endres ingenting.

Men hva gjør vi da? Du sier kanskje:  “Vi vil bare leve i fred, og gjøre vårt for å tjene til det daglige brød. Vi stemmer på den mest overbevisende politikeren, men mere kan vi ikke gjøre.” Det er åpenbart nå at dette ikke er nok! Det vi kan gjøre er at vi aktivt tar et steg mot å realisere fred inne i en selv.  Hvordan? Ved å sette spørsmål ved en selv. Å sette spørsmål ved ens stilling og ens motivasjoner, ens holdning og ens mål. Sette spørsmål ved hva som blir presentert fra ethvert system som manipulerer oss til å nå deres mål eller til å beholde deres bestående makt og til å utvide den.  For dem er alle forsvarsmetoder berettiget og det er ikke mulig å stole på noe som kommer fra noen som føler seg truet. Dette er gyldig på alle stadium, fra det enkelte individ som deg og meg til de høyeste makter av land.

Finnes det noen som helst tvil om at verden er styrt av en menneskehet som har et utelukkende materialistisk syn på verden? Denne tilstand er den nåverende situasjon for menneskeheten, å fortsatt vśre identifisert med materielle mål. Verdensfred vil bare skje når nok individer har realisert fred med seg selv. Resultatet av det materialistiske verdenssyn er forutsigbart, dets eneste mål er å vokse seg sterkere for å befeste mer sikkerhet og makt for seg selv, og utifra dette kommer lysten til å eliminere alt som ser ut til å vśre imot det.

Det er ingen tvil om at nesten alle dette samfunns idealistiske bilder og konsepter, tjener til å forsterke den materialistiske holdning. Tradisjonell religion gir en ekstra sikkerhet, men endrer ikke den underliggende materialistiske oppførsel. Bilder på Kjśrlighet og Fred kan benyttes til å mate ens lengsel, men har ikke innflytelse til å påvirke det materialistiske mål. Spirituelle bilder benyttes til å manipulere folk, for å holde dem stille og i avhengighet. For eksempel:  Gud som et bilde tar vare på oss, noe som gjør oss i stand til å tro at alt er ok akkurat sånn som det er. Denne holdningen beholder oss i avhengighet og tilbyr oss sikkerhet så vi ikke trenger å sette spørsmål ved vår egen stilling…

Vi må sette spørsmål ved vår stilling og bli bevisst at vi fortsatt er i avhengighet. Vi har bildet på ‘frihet’ skrevet på våre bannere, men vi er ikke frie. Vi har bildet på kjśrlighet, men dette er betinget avhengig av tilfredstillelsen av våre personlige behov, som er de viktigste! Vi har bildet på harmoni, men vi blir forvirret og usikre når vår materielle base er truet eller vår personlige ramme av emosjonell eiendom er redusert. Vår kunnskap om oss selv er rudimentśr og livene våre er fylt med frykt og behovet for selv-bekreftelse. 

Vi ser konstant etter mer sikkerhet og tilfredstillelse ved å strebe etter mer eiendom, på alle plan. La oss vśre śrlige:  Det fungerer ikke. For det første fordi alle gjør det samme, slik at interressene stanger mot hverandre. En prøver å spise den andre og konflikt er umulig å forhindre. “Den som ikke er med oss, er mot oss!” Vi kan ikke stanse denne destruktive holdningen på den store skala hvis vi ikke stanser dens begynnelse i oss selv! 

Å hente fred inn i våre liv kan bare skje i våre daglige liv akkurat nå. Det kan ikke skje umiddelbart slik vi vil ha det. Dette er en lang prosess og det er et stort engasjement og personlig arbeid forbundet med denne. Vi behøver å sette spørsmål ved oss selv og vi behøver å observere våre reaksjoner når våre personlige interesser ser ut til å vśre truet. Dette er øyeblikket til å observere og kanskje kan vi da forstå og handle, ved å løsne på vår holdning og gi plass til den neste. 

Dette er nøkkelen! Forståelsen av at personen foran oss ønsker akkurat det samme som oss: For det første: bekreftelse av ens egen posisjon ved å motta oppmerksomhet og for det andre, forøkelsen av ens eiendeler, som inkluderer ens meninger, ens tro og ens bilder. Ved mottagelsen av dette, er ens selvbilde forsterket og en får en følelse av velvære. Hvis ikke, føler en frustrasjon og skuffelse, og som senere reaksjoner sinne og aggresjon og tilslutt som et resultat vold og destruktivitet – på det store plan, KRIG. Kan du se at for å unngå dette må en starte med en selv, og selv bryte ut av den onde sirkel? Personlig, innenfor din familie, din gruppe, ditt firma, med hva enn som dukker opp: Nå! 
Du personlig må bestemme deg for å ta det første steget. Med dette vil du starte en prosess som vil bringe forstyrrelser og usikkerhet i begynnelsen, men du vil finne ro og nytt rom i ditt indre… 

BeiYin

Det store spillet


For detaljer og ‘Spørsmål & Svar’ gå til http://falconblanco.com
Kopier og lim denne beskjeden og send den til dine venner over hele planeten!

Det gjøres ikke krav på noen copyright.
English | Spanish | German | Norwegian | French | Italian | Swedish | Russian | 
FalconBlanco English index page  |  Index Peace articles  |